Enter your keyword

Практична підготовка

ЗАВІДУВАЧ НАВЧАЛЬНО-
ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ

Лапіна Алла Олександрівна

Майстерність приходить тільки з практикою
і не може з’явитися лише під час читання інструкцій.
Наполеон Хілл

Місія нової української школи – допомогти розкрити здібності, таланти та можливості кожної дитини.  Місія педагогічного фахового коледжу Хортицької національної академії – забезпечити необхідні умови для підготовки висококваліфікованих, практико зорієнтованих, конкурентоспроможних фахівців для потреб суспільства та ринку праці.

Важливою складовою фахової підготовки студентів коледжу є практична підготовка. Сьогодні вона ґрунтується на запровадженні елементів дуальної форми здобуття освіти, посиленні ролі роботодавців у професійному становленні майбутніх фахівців дошкільної, початкової та середньої освіти, графічного дизайну, в оптимальному поєднанні теоретичного навчання студентів з практичним досвідом роботи в установах, організаціях різних типів і форм власності. Саме тому педагогічний фаховий коледж Хортицької національної академії активно співпрацює із закладами загальної середньої та дошкільної освіти, приватними школами, центрами розвитку дитини, позашкільними закладами, громадськими організаціями.

Практичне навчання є провідним етапом професійної підготовки вихователя закладу дошкільної освіти, вчителя початкових класів, вчителя образотворчого мистецтва, дизайнера-виконавця графічних робіт. У коледжі налагоджена чітка система організації всіх видів практик, яка сприяє формуванню набутих компетентностей та отриманню досвіду їх застосовування, оволодіння сучасними формами організації праці, обладнанням, пристроями і технологіями відповідно до спеціальності, ознайомлення з умовами провадження професійної діяльності. Тісна співпраця студентів і керівників практики з базами практик сприяє формуванню особистості майбутнього фахівця.

Економіка нашої держави потребує компетентних працівників, бо «Освічені українці, всебічно розвинені, відповідальні громадяни і патріоти, здатні до ризику та інновацій, – ось хто поведе українську економіку вперед у ХХІ столітті»  (Концепції «Нова українська школа»).

Алла ЛАПІНА

Положення

про практичну підготовку

Програма практичної підготовки

014.12 Середня освіта (Образотворче мистецтво)

013

Початкова освіта

012

Дошкільна освіта

014.12

Середня освіта (Образотворче мистецтво)

022

Дизайн

ВІДГУКИ ВІД РОБОТОДАВЦІВ

Подяка

ЗГ №51

Подяка

ЗГ №92

Подяка

ЗГ №49

Подяка

ЗГ №51

Подяка

ЗГ №92

ОСТАННІ НОВИНИ