Enter your keyword

Останні новини

Переддипломна педагогічна практики здобувачів освіти  3 курсу групи Г спеціальності 012 Дошкільна освіта

Переддипломна педагогічна практики здобувачів освіти 3 курсу групи Г спеціальності 012 Дошкільна освіта

Переддипломну практику здобувачі освіти 3 курсу групи Г проходили дистанційно з 05.04.21 до 30.04.2021 року.

На настановчому семінарі здобувачі освіти були ознайомлені з умовами проходження практики, інструкцією для створення віртуальних сторінок-портфоліо  Google site (головна сторінка, нормативно-правова база, електронний щоденник практики, мої здобутки, родзинки у роботі, додаткова кваліфікація, звіт за результатами практики).

     На допомогу практикантам у проходженні переддипломної практики методисти практики розробили дорожню карту, форми роботи до тематичного планування («Чарівні фарби і талановиті пальчики», «У країні Математики», «Мовленнєві перлинки для кожної дитинки»,  «Віконце у природу», «Про здоров’я дбаємо»), розподіл організованих видів діяльності дітей в молодшій, середній і старшій групах.

          Здобувачі освіти створили портфоліо. На першому тижні практики знайомилися з нормативно-правовими документами дошкільної освіти, проходили вебінари, отримували сертифікати (теми вебінарів на сторінці «Мої здобутки»). В електронному щоденнику практиканти планували освітньо-виховну роботу з дітьми  у І і ІІ половину дня (ранок, заняття, денна прогулянка, ІІ половина дня). Удосконалювались цифрова та медіакомпетентності   у створенні відеофайлів фрагментів занять, плануванні моделей занять інтегрованого змісту та їх проведенні з використанням електронних дидактичних ігор, віртуальних екскурсій, цікавих форм роботи для організації дозвілля дітей дошкільного віку.

За період практики випускники здійснювали освітньо-виховну роботу відповідно до Базового компоненту дошкільної освіти (нова редакція), програм «Дитина в дошкільні роки», «Дитина». Здобувачі освіти планували і проводили заняття згідно з розподілом організованих видів діяльності дітей певної вікової групи з логіко-математичного розвитку, художньо-мовленнєвої діяльності, розвитку мовлення,  ознайомлення із соціумом, зображувальної діяльності, фізичної культури, планували вечори-розваги, самостійну художню та театралізовану  діяльність, роботу з батьками, складали консультації для батьків щодо всебічного розвитку дітей. Були проведені залікові заняття.

          На сторінці «Родзинки у роботі» практиканти розмістили конспекти залікових занять, картотеки дидактичних ігор з художнього, мовленнєвого, логіко-математичного розвитку, природничого змісту; відеопроведення занять та ігор з дітьми.

         Випускники виконали програму практики, виявили високий рівень професійного самопізнання, саморозвитку та самореалізації як майбутніх  вихователів закладів дошкільної освіти.

Завідувач з навчально-виробничої практики Гужва О.І.,
методист практики Зінченко О.А.

Коментарі відсутні

Добавить комментарий

Your email address will not be published.