Enter your keyword

Навчально-методичні матеріали

Навчально-методичні матеріали

Збірник тез доповідей

ІІ Регіональної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 8 квітня 2020 р.)

навчальний посібник для студентів 2 курсу сп. 013 Початкова освіта

Англійська мова за професійним спрямуванням

Навчально-методичний посібник

Формування професійних компетентностей здобувачів освіти для роботи в закладах дошкільної та загальної середньої освіти

Методичні рекомендації

для переддипломної педагогічної практики (спеціальність 012 Дошкільна освіта)

РОБОЧИЙ ЗОШИТ

зі спеціалізації «Художник-оформлювач» з дисципліни Макетування та моделювання

Навчально-методичний посібник

Педагогічний тренажер як засіб формування професійних компетентностей майбутніх вчителів початкової освіти

РОБОЧИЙ ЗОШИТ

з курсу «Теорія і методика виховання»

Читацький щоденник

Навчальний посібник компетентнісно орієнтованих завдань з дитячої літератури з основами культури і техніки мовлення для здобувачів фахової передвищої освіти 2,3 курсів спеціальність 013 Початкова освіта