Enter your keyword

Внутрішнє забезпечення якості освіти

НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Положення

про систему забезпечення якості освіти

Результати моніторингу якості освіти

Результати

моніторингу якості освіти

Звіт

навчальної частини

Дотримання академічної доброчесності учасниками освітнього процесу

2022/2023 

Робота із зазначеного напряму планувалася відповідно до «Положення про академічну доброчесність у педагогічному фаховому коледжі комунального закладу вищої освіти «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради» (розпорядження педагогічного фахового коледжу від 02.03. 2021 № 33). Реалізовано такі завдання:

1.Створено Комісію з академічної доброчесності (розпорядження педагогічного фахового коледжу від 30.11.2022 № 115), розроблено та затверджено заходи на ІІ півріччя 2022/2023 навчального року.

2.Розглянуто питання «Про академічну доброчесність в педагогічному фаховому коледжі» на засідання педагогічної ради коледжу 09.01.2023.

https://pk.khnnra.edu.ua/osvitnij-proces/pedahohichna-rada/ 

3. Проведено анкетування здобувачів освіти 12-13.01.2023, проаналізовано результати 

 https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1iSt_WX3X-5LNvqZenVW0cJYHczi0dtt0 

4.Проведено виховні години в групах 16.01.2023 «Академічна доброчесність в педагогічному фаховому коледжі»

  • для здобувачів освіти спеціальності 012 Дошкільна освіта (відповідальний Стеблюк О.А.);
  • для здобувачів освіти спеціальності 013 Початкова освіта (1 курси та 2Є) (відповідальний Зінченко Р.В.);
  • для здобувачів освіти спеціальності 013 Початкова освіта (2,3 курси) (відповідальний Ткачук Т.О.);
  • для здобувачів освіти 014 Образотворче мистецтво, 022 Дизайн (відповідальний Нужна О.О.).

5.Проведено засідання Комісії з академічної доброчесності 23.02.2023, на якому відбувалося планування заходу з методистами педагогічного фахового коледжу щодо перевірки, захисту та оцінювання курсових робіт здобувачів освіти.

6.На засіданні Групи забезпечення якості освіти 06.03.2023 обговорювалося питання щодо процедури перевірки курсових робіт на унікальність (протокол засідання від 06.03.2023 №2). За результатами обговорення прийнято рішення: внести зміни в «Положення про курсові роботи в педагогічному фаховому коледжі комунального закладу вищої освіти «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради»; провести нараду з керівниками курсових робіт щодо процедури перевірки робіт на унікальність.

7.На засіданні педагогічної ради 10.03.2023 прийняте рішення внести зміни в «Положення про курсові роботи в педагогічному фаховому коледжі комунального закладу вищої освіти «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради (протокол від 10.03.2023 № 06).

8.Проведено засідання з керівниками курсових робіт 13.03.2023 щодо процедури перевірки курсових робіт на унікальність. Розроблено покрокові інструкції щодо перевірки курсових робіт на унікальність.

            https://docs.google.com/document/d/1biysc7gDFUP-NjehYzuzyiN5lPGVuV69/edit 

2023/2024

1.Створено робочу групу з метою популяризації принципів академічної доброчесності серед учасників освітнього процесу (розпорядження педагогічного фахового коледжу від 04.09.2023 № 21).

2.Оновлено склад Комісії з академічної доброчесності (розпорядження директора педагогічного фахового коледжу від 06.09.2023 № 95).

3.Проведено засідання робочої групи з метою планування роботи на І півріччя 2023/2024 навчального року.

4.З метою ознайомлення здобувачів освіти груп нового набору з “Положенням про академічну доброчесність у педагогічному фаховому коледжі комунального закладу вищої освіти «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради», завданнями Комісії з академічної доброчесності, надання порад щодо виконання самостійних робіт членами робочої групи проведено захід.

5.Проведено захід для студентів випускних груп денної та заочної форми навчання “Курсова роботу без академічного плагіату” (23.10.2023) https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1EvYM3gnmak-yHo_WmYkHA8EEX0H54xR4 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АКАДЕМІЧНОЇ МОБІЛЬНОСТІ

Положення

Положення

про академічну мобільність

Положення

про порядок перезарахування результатів навчання

Положення

про Конкурсну комісію з відбору учасників освітнього процесу
для участі в програмах академічної мобільності

Угоди

Угода

про співпрацю з Балтським педагогічним фаховим коледжем

Угода

про співпрацю з Кременчуцьким педагогічним коледжем імені А.С.Макаренка

Угода

про співпрацю з Уманським гуманітарно-педагогічним фаховим коледжем ім. Т.Г.Шевченка

Угода

про співпрацю з Нікопольским фаховим педагогічним коледжем

Відгуки

Лист-відгук

Кременчуцької гуманітарно-педагогічної академії ім. А.С.Макаренка

Лист-відгук

Балтський педагогічний фаховий коледж

Лист-відгук

Нікопольський фаховий педагогічний коледж

Лист-відгук

Кременчуцької гуманітарно-педагогічної академії ім. А.С.Макаренка

Рецензія

на відеозаняття Лапіної А.О.

Методичний захід на базі Кременчуцької гуманітарно-технологічної академія імені А.С. Макаренка

Методичний захід на базі Кременчуцької гуманітарно-технологічної академія імені А.С. Макаренка

16 листопада 2022 року в рамках програми академічної мобільності викладачі математичних дисциплін та інформатики педагогічного фахового коледжу Хортицької національної академії провели онлайн-засідання циклової комісії. Методичний захід відбувся на базі обласного коледжу «Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія імені А.С. Макаренка» Полтавської обласної ради, учасниками якого також були колеги закладів фахової передвищої освіти Південного регіону України з Дніпра та […]

Гостьова лекція для здобувачів освіти комунального закладу “Нікопольський фаховий педагогічний коледж”

Гостьова лекція для здобувачів освіти комунального закладу “Нікопольський фаховий педагогічний коледж”

      03 квітня 2024 року викладач дошкільних дисциплін, завідувач відділення підготовки вчителів дошкільної освіти педагогічного фахового коледжу Хортицької національної академії Оласюк Ю.В. провела гостьову лекцію для здобувачів освіти спеціальності 012 Дошкільна освіта комунального закладу “Нікопольський фаховий педагогічний коледж” ДОР.     З вітальним словом до присутніх звернувся директор коледжу Смоляк Володимир Мирославович.     Юлія Валентинівна з перших хвилин […]

Формування комунікативної компетентності у здобувачів освіти з ООП

Формування комунікативної компетентності у здобувачів освіти з ООП

20 березня 2024року  в рамкам програми академічної мобільності  відбулося спільне засідання циклових комісій викладачів іноземних мов педагогічного фахового коледжу Хортицької національної академії та комунального закладу «Балтський педагогічний фаховий коледж» з розгляду актуальної теми «Формування комунікативної компетентності у здобувачів освіти з ООП». Представлений досвід є творчим, науково-обґрунтованим, актуальним. Питання, які розглядалися, викликали жваві дискусії серед колег, […]

СПІВПРАЦЯ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ

СПІВПРАЦЯ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ

У рамках співпраці між закладами освіти: Комунального закладу «Уманський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж ім.Т.Г.Шевченка Черкаської обласної ради» і Комунального закладу вищої освіти «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради Педагогічний фаховий коледж 15 грудня 2023р. було проведено гостьову лекцію для здобувачів (більше 30 учасників) освітньо-професійних програм «Початкова освіта», «Дошкільна освіта» відділення дошкільної і початкової освіти КЗ […]

Академічна мобільність

Академічна мобільність

20 жовтня 2022 року  в рамках програми академічної мобільності викладачами циклової комісії освітньої галузі «Мистецтво», «Технології» педагогічного фахового коледжу Хортицької національної академії було проведене сумісне засідання з колегами мистецьких дисциплін  комунального закладу «Уманський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж імені Т. Г. Шевченка Черкаської обласної ради». Грунтовно обговорили проблему використання проєктних технологій  як засіб формування предметних, міжпредметних, ключових, […]

ДІЯЛЬНІСТЬ ТВОРЧИХ ГРУП

План

роботи консультативної групи з питань упровадження принципів інклюзії в освітній процес
Керівник групи: Храпач Катерина Олександрівна

План

роботи творчої групи ``Сприяння академічній доброчесності``
Керівник групи: Долденко Валентина Леонідівна

Творча група сприяння академічної доброчесності

Творча група сприяння академічної доброчесності

З метою дотриманню високих професійних стандартів у всіх сферах діяльності педагогічного фахового коледжу Хортицької національної академії (освітній, науковій, методичній, виховній), творча група сприяння академічній доброчесності активізувала свою діяльність. Питання дотримання принципів академічної доброчесності розглядалися на виховних годинах в академічних групах 1-2 курсів. Члени творчої групи, які проводили зустрічі зі студентами, спрямували свою розмову на поглиблення […]

ДІЯЛЬНІСТЬ РОБОЧИХ ГРУП

Робоча група з розробки Положення про курсові роботи

Робоча група з розробки Положення про курсові роботи

13 грудня відбулось чергове засідання робочої групи педагогічного фахового коледжу Хортицької національної академії з проблеми впровадження кредитно-модульної системи оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти. Група закінчила роботу з оновлення «Положення про курсові роботи» та розробила критерії оцінювання курсових робіт за 100-бальною шкалою. Було  вдосконалено механізм переведення оцінок із національної системи оцінювання  до 100-бальної для раніше вивчених […]