Enter your keyword

Педагогічна рада

Педагогічна рада 01 березня 2021 року

Порядок денний

1. Про виконання рішень педагогічної ради. (Смоляк В.М.)

2. Про реалізацію внутрішньої системи забезпечення якості освіти. (Редько О.О.)

Положення про внутрішнє забезпечення якості освіти
Доповідна

3. Про результати впровадження системи запобігання академічному плагіату в коледжі. (Олійник І.В.)

Положення про Комісію з академічної доброчесності
Положення про академічну доброчесність
Кодекс академічної доброчесності
Академічна доброчесність (стаття 42)
Глосарій термінів та понять
Доповідна записка

4. Презентація досвіду роботи викладачів та затвердження характеристик викладачів коледжу, які атестуються у 2020-2021 році. (Дерев’янко   В.М.)

Доповідна
Творчі звіти
Характеристики

5. Про виконання заходів щодо протидії та попередження булінгу, правопорушень, злочинності, бездоглядності, безпритульності, проявів жорстокості і насильства, ксенофобських проявів, суїцидальної поведінки та інших негативних проявів поведінки серед здобувачів освіти коледжу. (Тимофеєва Н.В.)

Доповідна записка

6. Про скасування положень педагогічного фахового коледжу та затвердження нових. (Акопян А.В.)

Положення про студентське самоврядування
Положення про стипендіальну комісію
Положення про курсові роботи
Положення про підвищення кваліфікації та стажування
Положення про атестацію педагогічних працівників
Положення про організацію виховного процесу
Доповідна записка

7. Про рейтингове оцінювання діяльності працівників коледжу. (Смоляк  В.М.)

Доповідна записка

8. Про затвердження освітньо-професійних програм Початкова освіта, Дошкільна освіта, Середня освіта (Образотворче мистецтво), Дизайн освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» (Лапіна А.О., Чуйкіна Л.А., Єфімова Т.Л,)

Доповідна записка (ОПП)
ОПП Початкова освіта
Доповідна записка (ОПП) (ОМ, Д)
ОПП Образотворче мистецтво
 ОПП Дизайн
Доповідна записка (ОПП) (ДО)
ОПП Дошкільна освіта

ПРОЄКТИ РІШЕНЬ ПЕДАГОГІЧНОЇ РАДИ В ДОПОВІДНИХ ЗАПИСКАХ

ДОСТУП ДО МАТЕРІАЛІВ ПЕДАГОГІЧНОЇ РАДИ ЧЕРЕЗ КОРПОРАТИВНИЙ АКАУНТ
Форма проведення: онлайн відеоконференція
Час: 15:00 – 16:30
Програмне забезпечення:  ZOOM

Педагогічна рада 11 січня 2021 року

Порядок денний

 1. Про виконання рішень педагогічної ради (Смоляк В.М.).
 2. Про підсумки проведення зимової заліково-екзаменаційної сесії (Акопян А.В.)
 3. Про підготовку студентів ІІ курсу до ДПА у формі ЗНО та атестацію студентів у 2020-2021 навчальному році (Акопян А.В.)
 1. Аналіз результатів моніторингу якості знань студентів із дисциплін «Математика», «Українська мова», «Іноземна мова» на перших-других курсах.
  Обговорення та затвердження заходів із підготовки до ЗНО (Акопян А.В.)
 1. Практична реалізація системи виховної роботи в коледжі (Тимофеєва Н.В.).
 2. Усунення недоліків за результатами проведення внутрішнього аудиту (Смоляк В.М.)
 3. Затвердження Положення  «Про критерії оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти, ведення класних журналів,журналів обліку роботи академічної групи та викладачів у педагогічному  фаховому коледжі комунального закладу вищої освіти
  «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради» (Акопян А.В.)
 4. Різне

ПРОЄКТИ РІШЕНЬ ПЕДАГОГІЧНОЇ РАДИ В ДОПОВІДНИХ ЗАПИСКАХ

ДОСТУП ДО МАТЕРІАЛІВ ПЕДАГОГІЧНОЇ РАДИ ЧЕРЕЗ КОРПОРАТИВНИЙ АКАУНТ
Форма проведення: онлайн відеоконференція
Час: 14:00-15:30
Програмне забезпечення:  ZOOM

Доповіді

ПЕДАГОГІЧНА РАДА 29 грудня 2020 РОКУ

Порядок денний

 1. Вітальне слово ректора Хортицької національної академії Нечипоренко В.В.
 2. Про затвердження Правил прийому до Педагогічного фахового коледжу Хортицької національної академії

ПРОЄКТ РІШЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ РАДИ У ДОПОВІДНІЙ ЗАПИСЦІ

ДОСТУП ДО МАТЕРІАЛІВ ПЕДАГОГІЧНОЇ РАДИ ЧЕРЕЗ КОРПОРАТИВНИЙ АКАУНТ
Форма проведення: онлайн відеоконференція
Час: 14:00-14:30
Програмне забезпечення:  ZOOM

Доповіді


ПЕДАГОГІЧНА РАДА 30 листопада 2020 РОКУ

Порядок денний

 1. Про затвердження кандидатур делегатів на загальні збори трудового колективу Хортицької національної академії (Смоляк В.М.)

ПРОЄКТ РІШЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ РАДИ У ДОПОВІДНІЙ ЗАПИСЦІ

ДОСТУП ДО МАТЕРІАЛІВ ПЕДАГОГІЧНОЇ РАДИ ЧЕРЕЗ КОРПОРАТИВНИЙ АКАУНТ
Форма проведення: онлайн відеоконференція
Час: 15:00-15:30
Програмне забезпечення:  ZOOM

Доповіді

ПЕДАГОГІЧНА РАДА 26 жовтня 2020 РОКУ

Порядок денний

 1. Візія, місія і принципи побудови системи передвищої фахової освіти. Обговорення  і затвердження стратегічної програми розвитку ФПК (Лопатинська Н.А.)
 2. Про затвердження локальних положень коледжу (Лопатинська Н.А.)  (Переглянути локальні положення)
 3. Про затвердження та апробацію освітньо-професійних програм ОПС “фаховий молодший бакалавр” (Смоляк В.М.
 4. Про стан готовності впровадження змішаного та дистанційного навчання (Смоляк В.М.)
 5. Про стан підготовки до атестації педагогічних працівників у 2020-2021 н.р. (Дерев’янко В.М.)
 6. Вступна кампанія 2020: підсумки (Лопатинська Н.А.)
 7. Про стан виконання плану профорієнтаційної роботи.(Олійник І.В.).Підсумки соціологічних досліджень
 8. Різне (Лопатинська Н.А.)

ПРОЄКТИ РІШЕНЬ ПЕДАГОГІЧНОЇ РАДИ В ДОПОВІДНИХ ЗАПИСКАХ

ДОСТУП ДО МАТЕРІАЛІВ ПЕДАГОГІЧНОЇ РАДИ ЧЕРЕЗ КОРПОРАТИВНИЙ АКАУНТ
Форма проведення: онлайн відеоконференція
Час: 14:30-16:00
Програмне забезпечення:  ZOOM

Доповіді

Педагогічна рада голосування