Enter your keyword

Звіт викладачів циклової комісії природничих дисциплін і соціально-гуманітарної підготовки про роботу  над методичною проблемою впродовж 2019-2020 навчального року

Звіт викладачів циклової комісії природничих дисциплін і соціально-гуманітарної підготовки про роботу над методичною проблемою впродовж 2019-2020 навчального року

Діяльнісь циклової комісії в 2019-2020 навчальному році була спрямована на забезпечення  професійно  компетентнісної підготовки   фахівців дошкільної і початкової освіти в умовах розбудови нової української школи. Професійний стандарт педагога встановлює чіткі вимоги до виконання певних трудових функцій фахівців освітньої сфери, таких як планування і здійснення освітнього процесу, забезпечення і підтримка навчання, виховання і розвитку здобувачів освіти, […]

звіти Циклових комісій

звіти Циклових комісій

Відповідно до плану проведення декади науки і творчості в коледжі заплановані звіти ЦК про роботу над методичною проблемою. Свій звіт педагогічному колективу пропонує циклова комісія викладачів природничих дисциплін і соціально-гуманітарної підготовки. Голова ЦК Олійник А.П.

1 тренінг з питань Gsuite

1 тренінг з питань Gsuite

тренінг для викладачів «Використання G Suite в освітньому процесі» (Бородін А.А., Чеченя В.С.) 2 грудня викладчами інформатики було представлення сервісу GSuite. На зустрічі були продемонстровані основні можливості даного освітнього веб-сервісу. Обговорені основні шляхи реалізації та подальше використання GSuite для організації навчально-виховного процесу. ФОТО

Науково – методична проблема коледжу: «Вдосконаленння системи управління якістю надання повної загальної середньої освіти та якістю підготовки спеціаліста на основі моніторингу освіти».

Головні завдання науково – методичної роботи:

– визначення основних напрямів  науково-методичного забезпечення навчально-виховного процесу в коледжі з урахуванням вітчизняного досвіду, національних традицій і тенденцій розвитку світових освітніх систем;

– вивчення, узагальнення та впровадження у навчально-виховний процес прогресивних освітніх технологій;

– проведення науково-методичної експертизи складових  стандартів вищої освіти варіативної частини, навчальних  програм коледжу на їх відповідність сучасним вимогам до професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня  молодшого спеціаліста; науково-навчальної літератури, дидактичних засобів і програмних продуктів;

– науково-методичне супроводження  навчально-виховного процесу.