Enter your keyword

ЦК викладачів філологічних дисциплін

Циклова комісія викладачів філологічних дисциплін

Методична проблема комісії викладачів філологічних дисциплін:

«Формування мовно-мовленнєвої компетенції студентів педагогічного коледжу засобами суб’єкт-суб’єктної взаємодії».

Акопян Анна Володимирівна

голова циклової комісії, викладач вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист.

Освіта. Запорізький державний університет.

Спеціальність за дипломом: українська мова та література.

Викладає методику навчання української мови, українську мову, українську мову за професійним спрямуванням.

Методична проблема.

Розвиток емоційно-чуттєвого досвіду учнів початкової школи на предметах мовно-літературної освітньої галузі.

Публікації.

 • Участь у творчих групах – шлях підвищення професійної майстерності викладачів педколеджу. Сучасна освіта: методологія, теорія, практика: збірник тез доповідей ІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 12 бер. 2018 р. Дніпро: ВНЗ МГПІ “Бейт-Хана” Міжнародний гуманітарно-педагогічний інститут «Бейт Хана», 2018. С. 30-33.
 • Важливість створення освітнього середовища для формування професійних компетентностей студентів педколеджу. Нова українська школа: реалії, досвід, перспективи розвитку: збірник матеріалів ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. науковців, педагогів та студентів, 7-8 лист. 2019 р. Умань: КВНЗ «УГПК ім. Т.Г.Шевченка», С.101-103.
 • Завдання на перевірку прочитаного під час застосування методичної системи «Щоденні 5». Початкова школа. 2019. №11. С. 14-16.
 • Тренінг як активна форма навчання студентів педагогічного коледжу. Підготовка фахівців дошкільної та початкової галузі в контексті сучасних тенденцій розвитку педагогічної освіти: проблеми, теорія, практика: збірник матеріалів ІІ Регіон. Наук.-практ. конф., 8 квіт. 2020 р. Запоріжжя: КЗВО ХННРА ЗОР, 2020. С. 50-52.

Газюкіна Інна Леонідівна

викладач ІІ кваліфікаційної категорії.

Освіта. Запорізький національний університет.

Спеціальність за дипломом: російська мова і література, філолог.

Викладає зарубіжну літературу, російську мову.

Методична проблема.

Розвиток критичного мислення студентів на уроках зарубіжної літератури.

Публікації.

 • Ігрові прийоми на заняттях зарубіжної літератури як шлях ефективного підвищення пізнавальної активності та формування ключових компетентностей майбутніх фахівців. Освітні і культурно-мистецькі практики в контексті інтеграції України у міжнародний науково-інноваційний простір: збірник матеріалів І Міжн. наук.-практ. конф. студентів і молодих вчених, 14 трав. 2020 р. Запоріжжя: КЗВО ХННРА ЗОР, 2020.

 

Гафарова Тетяна Миколаївна

викладач вищої кваліфікаційної категорії.

Освіта. Запорізький державний університет, Гуманітарний університет «Запорізький інститут державного та муніципального управління».

Спеціальність за дипломом: українська мова та література; педагогіка вищої школи.

Викладає українську мову та літературу, українську мову за професійним спрямуванням.

Методична проблема.

Шляхи удосконалення самостійної роботи студентів у процесі проведення навчальних занять.

Голішенко Наталія Анатоліївна

викладач ІІ кваліфікаційної категорії.

Освіта. Запорізький національний університет: магістратура 2010 р., аспірантура 2011-2013 рр.

Спеціальність за дипломом: літературознавство.

Викладає українську літературу, дитячу літературу.

Методична проблема.

Використання прийомів критичного мислення на заняттях з української мови та дитячої літератури.

Публікації.

 • Українські народні казки про тварин як засіб формування позитивних морально-етичних цінностей учнів початкових класів. Нова українська школа: реалії, досвід, перспективи розвитку: збірник матеріалів ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. науковців, педагогів та студентів, 7-8 лист. 2019 р. Умань: КВНЗ «УГПК ім. Т.Г.Шевченка», С.125-127.
 • Передмова до розділу. Література Запорізького краю: хрестоматія творів кінця XX – початку XXI ст. / О.О. Медко, О.О.Стадніченко. Запоріжжя: Дике Поле, 2019. С. 439-440.
 • Використання кейс-методу у викладанні навчальних дисциплін у процесі професійної підготовки майбутніх вчителів. Інновації у професійній діяльності педагога: проблеми, теорія, практика: збірник матеріалів ІІІ Регіон. наук.-практ. конф., 22 квіт. 2020 р. Нікополь: КВНЗ «НПК» ДОР, 2020.

 

Гужва Ольга Іванівна

викладач вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист.

Освіта. Запорізький педагогічний інститут, Запорізький державний університет, Гуманітарний університет «Запорізький інститут державного та муніципального управління».

Спеціальність за дипломом: російська мова та література, українська мова та література, управління навчальним закладом.

Викладає методику навчання російської мови, російську мову, дитячу літературу з ОКТМ.

Методична проблема.

Критичне мислення та технології його формування на дисциплінах філологічного циклу.

Публікації.

 • Медіакомпетентність та медіаграмотність – базові компетентності сучасного фахівця. Медіаосвіта як інструмент розвитку громадянського суспільства в Україні: збірник матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 29 лист. 2019 р. Маріуполь: ДонДУУ, 2019.
 • Педагогічна практика як засіб формування готовності до професійної діяльності майбутніх фахівців в умовах НУШ. Підготовка фахівців дошкільної та початкової галузі в контексті сучасних тенденцій розвитку педагогічної освіти: проблеми, теорія, практика: збірник матеріалів ІІ Регіон. наук.-практ. конф., 8 квіт. 2020 р. Запоріжжя: КЗВО ХННРА ЗОР, 2020.

 

Лапіна Алла Олександрівна

викладач вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист.

Освіта. Бердянський педагогічний інститут, Гуманітарний університет «Запорізький інститут державного та муніципального управління».

Спеціальність за дипломом: українська мова та література; педагогіка вищої школи.

Викладає методику навчання української мови, українську мову та літературу.

Методична проблема.

Підготовка студентів до роботи над розділом «Досліджуємо медіа» мовно-літературної освітньої галузі Державного стандарту.

Публікації.

 • Міжпредметна інтеграція: формуємо цілісне сприйняття світу. Учитель початкової школи. 2018. №7. С.15.
 • Заняття у формі тренінгу – одна із форм професійного самовдосконалення педагога. Сучасна освіта: методологія, теорія, практика: збірник тез доповідей ІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 12 бер. 2018 р. Дніпро: ВНЗ МГПІ “Бейт-Хана” Міжнародний гуманітарно-педагогічний інститут «Бейт Хана», 2018. С. 60-62.

 

Мельник Ірина Миколаївна

викладач вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист.

Освіта. Запорізький педагогічний інститут, Запорізький державний університет, Гуманітарний університет «Запорізький інститут державного та муніципального управління».

Спеціальність за дипломом: російська мова та література; українська мова та література; педагогіка вищої школи.

Викладає дитячу літературу з ОКТМ, зарубіжну літературу, російську мову.

Методична проблема.

Забезпечення суб’єктної позиції студента в освітньому процесі як умова формування професійних компетентностей.

Публікації.

 • Особливості використання групової роботи як форми інтерактивної взаємодії у підготовці майбутніх педагогів дошкільної та шкільної початкової освіти. Наука, суспільство, освіта: актуальні проблеми та перспективи розвитку: збірник матеріалів IV Міжн. наук.-практ. конф., 10-12 трав. 2020 р. Харків.

 

Редько Олена Олександрівна

викладач вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист.

Освіта. Запорізький педагогічний інститут.

Спеціальність за дипломом: українська мова та література.

Викладає українську мову, українську мову за професійним спрямуванням, українську літературу, дитячу літературу.

Методична проблема.

Забезпечення суб’єкт-суб’єктної взаємодії при викладанні української мови шляхом використання групової роботи.

Публікації.

 • Національно-патріотичне виховання студентської молоді в поза навчальній діяльності педагогічного коледжу. Сучасна освіта: методологія, теорія, практика: збірник тез доповідей ІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 12 бер. 2018 р. Дніпро: ВНЗ МГПІ”. Бейт-Хана” Міжнародний гуманітарно-педагогічний інститут «Бейт Хана», 2018. С. 179-183.

 

Симоненко Ірина Анатоліївна

викладач вищої кваліфікаційної категорії, старший викладач.

Освіта. Запорізький державний університет, Класичний приватний університет магістратура «Педагогіка вищої школи».

Спеціальність за дипломом: філолог, викладач української мови та літератури.

Викладає українську мову, українську мову за професійним спрямуванням, українську літературу.

Методична проблема.

Активізація пізнавальної діяльності студентів на заняттях української мови та літератури.

Публікації.

 • Розвиток лідерських якостей молоді у педагогічному коледжі Хортицької національної академії. Актуальні питання сучасної освіти: методологія, теорія, практика : збірник матеріалів І Всеукр. наук.-практ. конф., 21 бер. 2019 р. Дніпро: КЗВО “ДПК” ДОР, 2019. С. 18-20.
 • Казка як засіб формування моральних цінностей в етнопедагогіці. Нова українська школа: реалії, досвід, перспективи розвитку: збірник матеріалів ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. науковців, педагогів та студентів, 7-8 лист. 2019 р. Умань: КВНЗ «УГПК ім. Т.Г.Шевченка», С.255-257.
 • Українська література. Тестові завдання. Вивчаємо українську мову та літературу. 2019. №36 (580). С. 7-10.
 • Правила вживання апострофа. Дивослово. №2. С. 13-15.

Скрипник Любов Георгіївна

викладач вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист.

Освіта. Запорізький педагогічний інститут, Запорізький державний університет, Гуманітарний університет «Запорізький інститут державного та муніципального управління».

Спеціальність за дипломом: російська мова та література; українська мова та література, управління навчальним закладом.

Викладає українську мову, українську мову за професійним спрямуванням, ОКТМ.

Методична проблема.

Формування наскрізних вмінь учнів початкової школи. Розвиток емоційного інтелекту.

Публікації.

 • Національно-патріотичне виховання студентів на заняттях філологічного циклу. Сучасна освіта: методологія, теорія, практика: збірник тез доповідей ІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 12 бер.2018 р. Дніпро: ВНЗ МГПІ “Бейт-Хана” Міжнародний гуманітарно-педагогічний інститут «Бейт Хана», 2018. С. 182.
 • Формування основ патріотичного виховання засобами народознавства. Нова українська школа: реалії, досвід, перспективи розвитку: збірник матеріалів ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. науковців, педагогів та студентів, 7-8 лист. 2019 р. Умань: КВНЗ «УГПК ім. Т.Г.Шевченка», С.258-261.
 • Наскрізні вміння в освіті та їх реалізація на уроках в початковій школі (вміння конструктивно керувати емоціями). Нова українська школа: реалії, досвід, перспективи розвитку:збірник матеріалів ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. науковців, педагогів та студентів, 7-8 лист. 2019 р. Умань: КВНЗ «УГПК ім. Т.Г.Шевченка», С.262-264.
 • Використання кейс-технології в початковій школі. Підготовка фахівців дошкільної та початкової галузі в контексті сучасних тенденцій розвитку педагогічної освіти: проблеми, теорія, практика: збірник матеріалів ІІ Регіон. наук.-практ. конф., 8 квіт. 2020 р. Запоріжжя: КЗВО ХННРА ЗОР, 2020.

 

Соляник Микола Іванович

викладач вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист.

Освіта. Запорізький педагогічний інститут.

Спеціальність за дипломом: українська мова та література.

Викладає методику навчання української мови, українську мову за професійним спрямуванням, каліграфію.

Методична проблема.

Розвиток критичного мислення студентів педколеджу на заняттях української мови.