Enter your keyword

Циклова комісія викладачів шкільної педагогіки і психології

Циклова комісія викладачів шкільної педагогіки і психології

Методична проблема ЦК викладачів шкільної педагогіки і психології: «Формування професійно-педагогічних компетентностей при вивченні психолого-педагогічних дисциплін».

Юрченко Костянтин Іванович                                

голова циклової комісії, викладач вищої кваліфікаційної категорії.

Освіта. Київський державний педагогічний інститут імені М.П.Драгоманова.

Спеціальність за дипломом: викладач психолого-педагогічних дисциплін, практичний психолог у закладах народної освіти.

Викладає педагогіку, психологію, педагогічну майстерність, вступ до спеціальності, вступ до педагогічної професії, методику навчання предмета «Основи здоров’я».

Методична проблема.

Діагностика навчальних досягнень студентів засобами хмарних технологій (тестування).

Публікації.

 • Розробка кваліметричної моделі діяльності викладача на навчальному занятті. Освіта. Технікуми,коледжі. № 3-4. С 95-98.
 • Навчальна програма з дисципліни «Основи інклюзивної освіти» (для педагогічних навчальних закладів початкового рівня вищої освіти, які здійснюють підготовку спеціалістів за спеціальністю 013 Початкова освіта з додатковою кваліфікацією «Асистент вчителя інклюзивного класу»). Всеукраїнський творчий конкурс «ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА: КРОК ЗА КРОКОМ» (в рамках VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Система надання освіти дітям з особливими освітніми потребами в умовах сучасного закладу освіти». 2018.

Бикова Тетяна Борисівна                                          

викладач вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист.

Освіта. Український державний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, Гуманітарний університет «Запорізький інститут державного та муніципального управління».

Спеціальність за дипломом: педагогіка і методика початкового навчання, педагогіка вищої школи.

Викладає педагогіку, психологію, вступ до спеціальності, основи педагогічної майстерності, роботу з обдарованими дітьми.

Методична проблема.

Підготовка майбутніх учителів початкової школи в контексті сучасних освітніх парадигм.

Публікації.

 • Розвиток творчості студента – запорука його успішної професійної діяльності в майбутньому. Початкова освіта: сучасні перспективи розвитку: збірник матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 14 грудня 2018 р. Кременчук: Кременчуцький педагогічний коледж ім. А.С.Макаренка, 2018.
 • Виховуємо майбутніх вчителів – патріотів України. Актуальні питання сучасної освіти: методологія, теорія, практика : збірник матеріалів І Всеукр. наук.-практ. конф., 21 бер. 2019 р. Дніпро : КЗВО “ДПК ” ДОР, 2019.
 • Розвиток творчості здобувачів освіти – запорука їхньої успішної професійної діяльності в майбутньому. Якість підготовки молодших спеціалістів – запорука соціально-економічного розвитку Запорізького регіону: збірник матеріалів ІІI Регіон. Наук.-практ. конф., 16 квіт. 2019 р. Запоріжжя : ЕПК ЗНУ, 2019. С.108-110.
 • З досвіду роботи Асоціації гуманної педагогіки в педагогічному коледжі комунального закладу вищої освіти «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради. Гуманізація – найкоротший шлях до особистості: збірник матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 13 вересня 2019р. Кременчук: Кременчуцький педагогічний коледж ім. А.С.Макаренка, 2019. С.121-123.

Іщенко Ірина Володимирівна                        

викладач вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист.

Освіта. Київський державний університет ім. Т.Г.Шевченка.

Спеціальність за дипломом: філософ, викладач, викладач філософських дисциплін.

Викладає педагогіку, вступ до спеціальності, вступ до педагогічної професії, основи педагогічної майстерності, нові педагогічні технології.

Методична проблема.

Підготовка майбутніх спеціалістів початкової освіти до інноваційної діяльності.

Публікації.

 • Соціальні фактори дисфункції сучасної сім`ї. Демократизація та гуманізація вітчизняного суспільства: досвід україно-канадської взаємодії : збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, 25 гр. 2019 р. Запоріжжя : ЗНДУ, 2019. С. 38-40.
 • Гуманістична спрямованість педагогічних технологій. Актуальні проблеми педагогічної освіти: новації, досвід, перспективи : збірник тез доповідей 1 Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 10 кв. 2020 р. Запоріжжя : ЗНДУ, 2020. С. 27-28.

Муравська Олена Анатоліївна                                  

викладач вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист, психолог-методист.

Освіта. Запорізький національний університет.

Спеціальність за дипломом: практичний психолог.

Викладає психологію, психологічну діагностику педагогічної діяльності, основи педагогічної майстерності.

Методична проблема.

Робота педагога з дітьми з особливими освітніми потребами.

Публікації.

 • Навчальна програма з дисципліни «Психодіагностика» (для педагогічних навчальних закладів початкового рівня вищої освіти, які здійснюють підготовку спеціалістів за спеціальністю 013 Початкова освіта з додатковою кваліфікацією «Асистент вчителя інклюзивного класу»). Всеукраїнський творчий конкурс «ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА: КРОК ЗА КРОКОМ» (в рамках VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Система надання освіти дітям з особливими освітніми потребами в умовах сучасного закладу освіти»). 2018.
 • Формування у студентів педагогічного коледжу загальнолюдських цінностей: психологічний аспект. Якість підготовки молодших спеціалістів – запорука соціально – економічного розвитку Запорізького регіону. ІІІ Регіональна науково-практична конференція ЗВО І-ІІ рівнів акредитації. 2019. С. 152-154.
 • Медіакомпетентність та медіаграмотність – базові компетентності сучасного фахівця. Медіаосвіта як інструмент розвитку громадянського суспільства в Україні. Всеукр. наук. – практ. конф., 29 листопада 2019 р. м. Маріуполь: Донецький державний університет управління. 2019.
 • Психолого – педагогічний супровід студентів педагогічного коледжу з особливими освітніми потребами. Підготовка фахівців дошкільної та початкової галузі в контексті сучасних тенденцій розвитку педагогічної освіти: проблеми, теорія, практика: збірник матеріалів ІІ Регіон. наук.-практ. конф., 8 квіт. 2020 р. Запоріжжя: КЗВО ХННРА ЗОР, 2020. С.173-175.

Рибенчук Наталія Іванівна                                 

викладач вищої кваліфікаційної категорії, старший викладач.

Освіта. Мелітопольський державний педагогічний університет.

Спеціальність за дипломом: викладач педагогіки і методики початкового навчання.

Викладає педагогіку, вступ до спеціальності, вступ до педагогічної професії, основи педагогічної майстерності.

Методична проблема.

Професійна підготовка студентів педколеджу засобами педагогічних дисциплін.

Свіріденко Олеся Геннадіївна                                  

викладач.

Освіта. Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія.

Спеціальність за дипломом: дефектолог, вихователь дітей з вадами психофізичного розвитку, вчитель-логопед, психолог спеціальних освітніх та соціально-реабілітаційних закладів, методист спеціальної та інклюзивної освіти.

Викладає основи корекційної педагогіки, корекційну дошкільну педагогіку, методику роботи асистента вихователя інклюзивної групи, логопедію, загальну психологію.

Методична проблема.

Використання мультимедійних засобів у викладанні фахових дисциплін у підготовці вихователя дошкільного закладу з додатковою кваліфікацією «Асистент вихователя інклюзивної групи».