Enter your keyword

Останні новини

Уміння спілкуватись – це важливо?!

Уміння спілкуватись – це важливо?!

Успіх людини багато в чому залежить від її комунікативних здібностей: уміння спілкуватися з оточуючими та грамотно висловлювати свої думки.

У реаліях сучасного життя великого значення набуває професія вихователя логопедичних груп. Як дізнатися, чи є відхилення в мовленнєвому розвитку дитини, чи правильно формується мовлення малюка, починаючи з раннього віку? Як працювати з вихованцями, які потребують логопедичної допомоги?

Здобувачі освіти 4 курсу групи А спеціальності  012  Дошкільна освіта педагогічну практику з додаткової кваліфікації «Вихователь логопедичних груп» проходили дистанційно. Студенти були підготовлені до роботи в новому інформаційному середовищі.        

Своїми напрацюваннями ділилася викладач-методист, голова циклової комісії дошкільних дисциплін Зінченко О.А. Разом із здобувачами освіти проводили цікаві форми роботи: працювали в classroom, meet, розглядали відеоматеріали проведення корекційної роботи з дітьми в ЗДО № 237 «Смородинка» для дітей з порушеннями мовлення, аналізували їх. У процесі педагогічної практики у студентів сформувалися вміння вести спостереження за обстеженням мовлення дитини та проведенням фронтальних і індивідуальних занять логопедом, аналізувати особливості проведення вихователем корекційного заняття за завданням логопеда.

Здобувачі освіти сумлінно готувалися до самостійного проведення корекційної логопедичної роботи з дітьми. Переглядали вебінари на популярних сайтах Всеосвіта, «На Урок» (наприклад, вебінар «Як організувати ефективну логопедичну допомогу в умовах дистанційного навчання»).

У результаті проходження педагогічної практики здобувачі освіти оволоділи фаховими компетенціями:
– здатність діагностувати рівні засвоєння дітьми рідної мови, сформованості діяльності мовного спілкування;
– здатність створювати сприятливу комунікативну атмосферу, оптимальний рівень мовленнєвого середовища для дітей з порушеннями мовлення;
– здатність прогнозувати освітньо-виховні та корекційні процеси, планувати і проводити різні види корекційної роботи з розвитку мовлення дітей і навчання їх мови;
– здатність розуміти значущість обраної професії, готовність забезпечувати взаємодію з фахівцями закладу дошкільної освіти для дітей з порушеннями мовлення;
– здатність критично аналізувати власну педагогічну діяльність, постійно підвищувати рівень власної професійної компетентності.

Отже, в умовах сьогодення логопедичної практики дистанційно-інтерактивні форми роботи опираються на інформаційно-комунікаційні технології та є ефективним способом організації теоретичної та практичної підготовки здобувачів освіти.

Коментарі відсутні

Добавить комментарий

Your email address will not be published.