Enter your keyword

Останні новини

Звіт про роботу НСТ

Звіт про роботу НСТ

2019 – 2020 навчальний рік

У навчальному процесі коледжу робота з обдарованими студентами базувалася на диференційованому підході, що сприяло розширенню і поглибленню навчального простору кожної навчальної дисципліни. Для цього було використано такі форми роботи: проектно-дослідницька діяльність, олімпіади, конкурси, турніри, конференції.

 НСТ – це добровільне об’єднання студентів, які мають хист до пошуково-дослідної роботи.

 Викладачі коледжу ( Лапіна А.О., Акопян Г.В., Скрипник Л.Г., Симоненко І.А., Голішенко Н.А., Мельник І.М., Бикова Т.Б., Іщенко І.В., Юрченко К.І., Муравська О.А., Петриченко Н.Л., Пінжакова Г.М., Олійник А.П., Магдій Г.О., Коваль Н.М., Долденко В.Л.,  Ляшенко І.А., Рашкевич М.В. ) допомагали студентам наблизитися до розуміння наукової картини світу, стати талановитою творчою особистістю.

Робота НСТ коледжу здійснювалась в три етапи:

 1. Мотиваційно-діагностичний.

Студентам-першокурсникам важливо було прищепити бажання заглибитися у науку, працювати над темою наукового дослідження, сформувати дослідницьку мотивацію.

Викладачі на заняттях, класні керівники під час годин спілкування знайомили студентів з історією коледжу, діяльністю НСТ, досягненнями членів НСТ. Члени Ради НСТ подавали інформацію на сайті коледжу (про роботу гуртків та дискусійних клубів, про участь у олімпіадах, конкурсах, конференціях); на стендах відділень інформували про права та обов’язки членів НСТ.

Мета сучасної системи освіти – формування у студентів умінь самостійно здобувати потрібну інформацію, виокремлювати проблеми, шукати шляхи їх розв’язання. Пошукова активність є своєрідним внутрішнім генератором, який робить людину творчою.

На заняттях  «Школи молодого науковця» студенти мали можливість оволодіти навичками дослідження як способу пізнання дійсності, розвинути здібності дослідницького типу мислення, формувати особистісну позицію на основі набуття самостійно отриманих знань ( тематика занять:«Перші кроки до науки», «Робота з довідково-інформативним апаратом бібліотеки відповідно до обраної теми», «Надання практичної допомоги у доборі матеріалів з Інтернет ресурсів», консультації щодо застосування інформаційних технологій, оформлення робіт, результатів досліджень із використанням можливостей сучасної комп’ютерної техніки ).

На цьому етапі було встановлено, хто із студентів здатен до пошуково-дослідної діяльності.

Організаційно-змістовий.

Моніторинг навчальних досягнень першокурсників – основне завдання конкурсу «Інтелект», який проводили в кінці вересня. Переможців залучали до роботи в гуртках, до написання пошуково-дослідних робіт. Керівниками пошуково-дослідних робіт були проведені індивідуальні консультації, студенти відвідували заняття «Школи молодого науковця», брали участь у конкурсах, олімпіадах, предметних тижнях.

На цьому етапі науковий керівник із студентом вибирали тему, проводили дослідження, оформляли його результати.

 • Звітний.

На цьому етапі члени НСТ звітували про роботу протягом року.

 1. XXVIII Міжнародна наукова конференція студентів і молодих учених «Наука і вища освіта» ( 13.11.2019 р.):

Тимцьо Єлизавета ( 2-А шк.) «Майдан та «жовті жилети» – виклики для суспільства» – кер. Магдій Г.О.

 • III Всеукраїнська науково-практична конференція науковців, педагогів та студентів – Уманський гуманітарно – педагогічний коледж:
 • Чупілко Діана (3-Б шк.) «Наскрізні вміння в освіті та їх реалізація на уроках: керую своїми емоціями» –кер. Скрипник Л.Г.
 •  Самофалова Анастасія ( 4-Б шк.) «Емоційне вигорання вчителів початкової школи» – кер. Долденко В.Л.
 •  Рак Марія ( 2-Г шк. ) «Вплив біоритмів на працездатність та успішність студентів» – кер. Пінжакова Г.М.
 • ЗДУ
 • I Всеукраїнська науково-практична конференція «Освітні і культурно-мистецькі практики в контексті інтеграції України у міжнародний науково-інноваційний простір»  – Хортицька національна академія (14.05):
 • Будовська Анна (2-Г шк.) «Актуальні тенденції та перспективи розвитку пригодницької літератури для дітей» – кер. Голішенко Н.А.
 • Ткаченко Даря ( 2-Г шк.) «Жанрові особливості українських народних фантастичних казок» – Голішенко Н.А
 • Кудлай Маргарита ( 2-Г шк.) «Загальні тенденції розвитку сучасної дитячої літератури» – Голішенко Н.А.
 • Дімітрова Діана ( 4-Б шк.) «Формуємо інформаційно-цифрову компетентність як власну професійну якість» – кер. Лапіна А.О.
 • Віслогузова Ірина ( 3-Є шк.) «Викорисання інтерактивних технологій навчання в початкових класах НУШ» – кер.Іщенко І.В.
 • Боімбетова Діана ( 3-Є шк.) «Ігрова діяльність як звсіб навчання учнів початкової школи» – Іщенко І.В.
 • Гончаренко Катя ( 3-Є шк.) «Нові педагогічні технології в освітньому процесі НУШ» – Іщенко І.В.
 • Кучкіна Катерина ( 3-Є шк.)»Розвиток емоційно-почуттєвої сфери дитини за допомогою арт-терапії» – кер.Бикова Т.Л.
 • Самофалова Н. ( 4-Б шк.) «Фактори формування сприятливого психологічного клімату в колективі молодших школярів» – кер. Юрченко К.І.
 •  Натха А. ( 4-Б шк.) «Формування самооцінки молодшого школяра» – кер. Муравська О.А.
 •  Сотникова Марія ( 1-ОМ) «Розвиток особистості засобами декоративно-ужиткового мистецтва» – кер. Рашкевич М.В.
 • Циганок Анастасія ( 1-ОМ) «Мальовничий світ Петриківського розпису як засіб формування загально-людських цінностей підростаючого покоління»  – кер. Рашкевич М.В.
 •  Рабченюк Поліна ( 2-А шк.) «Павло Скоропадський як крок до здобуття незалежності України» – кер. Магдій Г.О.
 • Мосіна Катерина (3-Г шк.) «Проблема обдарованих дітей в НУШ»          -кер. Долденко В.Л.

Щороку ми простежуємо подальшу долю членів НСТ після закінчення коледжу. Кожен із них, як правило, стає студентом вищого навчального закладу й продовжує, уже будучи студентом, займатися науковою діяльністю.

Плануємо: залучати до співпраці більше студентів та викладачів; налагодити психолого-педагогічний супровід обдарованих студентів; удосконалити тематику і форми проведення «Школи молодого науковця»; продовжувати співпрацю з НСТ коледжів міста; керівникам пошуково-дослідних робіт скласти поетапний план роботи зі студентами і звітувати на циклових комісіях про роботу; друкувати  результати досліджень у фахових виданнях; видати збірку матеріалів ( тез, доповідей ) студентів, які були відзначені на конференціях, в кінці року  брати участь у декаді Науки і Творчості.

Керівник НСТ                                           Скрипник Л.Г.                            

Звіт про роботу НСТ

2019 – 2020 навчальний рік ( 1-й семестр )

У навчальному процесі коледжу робота з обдарованими студентами базувалася на диференційованому підході, що сприяло розширенню і поглибленню навчального простору кожного предмета. Для цього було систематизовано такі форми роботи: проектно-дослідницька діяльність, олімпіади, конкурси, турніри, конференції.

 НСТ – це добровільне об’єднання студентів. На початку семестру–29 студ.розпочали роботу над пошуково-дослідною робото..

 Викладачі коледжу ( Лапіна А.О., Акопян Г.В.,Мельник І.М., Голішенко Н.А., Симоненко І.А., Скрипник Л.Г., Бикова Т.Б., Іщенко І.В., Юрченко К.І., Муравська О.В.; Петриченко Н.Л., Пінжакова Г.М., Олійник А.П.,Магдій Г.О.,Коваль Н.М., Ляшенко І.А., Соляник Н.В., Долденко В.Л., Рашкевич М.В. – 19) допомагали студентам підібрати літературу, визначитися з проблемою, метою, завданнями пошукової роботи.

Робота НСТ коледжу здійснювалась в три етапи:

 1. Мотиваційно-діагностичний.

Студентам-першокурсникам важливо було прищепити бажання заглибитися у науку, працювати над темою наукового дослідження, сформувати дослідницьку мотивацію.

Викладачі на заняттях, класні керівники під час годин спілкування знайомили студентів з історією коледжу, діяльністю НСТ, досягненнями членів НСТ.

Члени Ради НСТ подавали інформацію на сайті коледжу, на виховних годинах інформували про права та обов’язки членів НСТ.

Мета сучасної системи освіти – формування у студентів умінь самостійно здобувати потрібну інформацію, виокремлювати проблеми, шукати шляхи їх розв’язання. Пошукова активність є своєрідним внутрішнім генератором, який робить людину творчою.

На заняттях  «Школи молодого науковця» студенти мали можливість оволодіти навичками дослідження як способу пізнання дійсності, розвинути здібності дослідницького типу мислення, сформувати особистісну позицію на основі набуття самостійно отриманих знань («Перші кроки до науки»).

 • Організаційно-змістовий.

Моніторинг навчальних досягнень першокурсників – основне завдання конкурсу «Інтелект» серед першокурсників, який проводили у жовтні. Переможців залучали до роботи в гуртках, до написання пошуково-дослідних робіт. Керівниками пошуково-дослідних робіт були проведені індивідуальні консультації , студенти відвідували заняття «Школи молодого науковця», брали участь у конкурсах, олімпіадах, предметних тижнях.

На цьому етапі науковий керівник із студентом вибирали тему, проводили дослідження, оформляли його результати.

 • Звітний.

На цьому етапі члени НСТ звітували про роботу протягом семестру.

«Круглі столи » зі студентами та викладачами ( 09.12. та 16.12) показали, наскільки серйозно підійшли студенти до виконання робіт, яку роботу провели протягом семестру.

Протягом семестру студенти заочно ( тези робіт) брали участь у таких конференціях:

 1. III Всеукраїнська науково-практична конференція науковців, педагогів та студентів «Нова українська школа: реалії, досвід, перспективи розвитку»Уманський гуманітарно-педагогічний коледж  1. Самофалова Анастасія «Емоційне вигорання вчителівпочаткової школи.»( кер. Долденко В.Л.)

 2. Рак Марія «Вплив біоритмів на працездатність та успішність студентів»( кер. Пінжакова Г.М.).

3. Чупілко Діана «Наскрізні вміння в освіті та їх реалізація на уроках у початковій школі. Вміння керувати емоціями» ( кер. Скрипник Л.Г.).

 • Класичний приватний університет – Міжнародна наукова конференція студентів і молодих учених «Наука і вища освіта» – Темцьо Ліза ( кер. Магдій Г. О.)

Плануємо: залучати до співпраці більше студентів та викладачів;налагодити психолого-педагогічний супровід обдарованих студентів; продовжувати роботу «Школи молодого науковця»; керівникам пошуково-дослідних робіт скласти поетапний план роботи зі студентами і звітувати на циклових комісіях про роботу «Індивідуальний план роботи студента НСТ «Пошук»»; друкувати цікавий матеріал у фахових виданнях, в кінці року обов’язково проводити День Науки і Творчості.

Керівник НСТ                                           Скрипник Л.Г.                            

Коментарі відсутні

Добавить комментарий

Your email address will not be published.