Enter your keyword

Останні новини

Успішна адаптація – запорука гарного навчання

Успішна адаптація – запорука гарного навчання

Стрімко йде час. Зараз здобувачі освіти напружено працюють над виконанням вимог навчального плану. Лише в спогадах вересневе починання. А саме тоді перед педагогічним складом було поставлене завдання створити сприятливі психологічні умови для адаптації студентів груп нового набору.

Питання адаптації здобувачами освіти груп нового набору не нове для педагогічного фахового коледжу. Воно знаходилось під великим контролем та увагою всіх структурних підрозділів. Заслуховувалося на адміністративній раді як важливе питання,  був розроблений та затверджений план адаптаційних заходів. Завідуючою відділення початкової освіти Орловською Л.О. протягом всього терміну навчання проведена велика робота: відділові збори, групова та індивідуальна робота щодо контролю за рівнем та якістю навчання, психологічною атмосферою, специфіки оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти; формування колективу як під час навчання так у неформальний  обстановці. Практичний психолог провела систему тренінгових занять, групові та індивідуальні консультації, діагностичну та просвітницьку роботу.

 Певним підсумком роботи було проведення 09.11.2020 психолого-педагогічного консиліуму за результатами адаптаційного періоду груп нового набору спеціальності 013 відділення «Початкова освіта».

Класні керівники  нового набору Газюкіна І.Л., Муравська О.А., Іщенко І.В., Супруненко О.В. дали вичерпну інформацію,  розкрили соціальний паспорт групи, підготували презентації про колективи здобувачів освіти, з любов’ю та захопленням розкривали особливості студентів групи, зробили наголос на індивідуальних особливостях кожного здобувача освіти,  захоплювались їхніми талантами та з гордістю повідомили про перші досягнення здобувачів освіти кожної групи.

Практичний психолог Муравська О.А. розкрила узагальнюючі особливості студентів – здобувачів освіти нового покоління. Важливим здобутком спільної праці педагогів відділення підготовки вчителів початкових класів визначено позитивну атмосферу закладу,  студентам всіх груп подобається коледж, викладачі та навчальні дисципліни. Навчання  викликає позитивний емоційний стан, радість та задоволення від пізнання.

Педагогічний колектив коледжу зацікавлений в успіхах студентів. Кожен викладач з великою симпатією висловлював свої враження, демонстрував позитивне ставлення до здобувачів освіти кожної групи. Не залишилось поза увагою обговорення умов дистанційного навчання, що є досить актуальним в умовах пандемії COVID – 19.

Традиційний захід десятиліття поспіль дозволяє максимально сприяти підвищенню адаптації студентів: визначати як здобутки, так  і проблеми, окреслювати шляхи для їхнього подолання, адже попереду нові звершення та досягнення.

За результатами проведеного консиліуму можна зробити висновок, що адаптація здобувачів освіти проходить успішно, здобувачі освіти відчувають себе в сприятливих умовах навчання, готові до оволодіння майбутньою професією, прагнуть до особистісного зростання, стають справжніми  господарями власної долі.

Практичний психолог Муравська О.А.

Коментарі відсутні

Добавить комментарий

Your email address will not be published.