Enter your keyword

Останні новини

конкурсний відбір на посаду директора педагогічного фахового коледжу Хортицької національної академії

конкурсний відбір на посаду директора педагогічного фахового коледжу Хортицької національної академії

Комунальний заклад вищої освіти «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія»
Запорізької обласної ради

оголошує конкурсний відбір на посаду

директора педагогічного фахового коледжу комунального закладу вищої освіти «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради


У конкурсі можуть взяти участь громадяни України, які вільно володіють українською мовою, мають ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) і стаж роботи на посадах педагогічних та/або науково-педагогічних працівників не менш як 5 років. До зазначеного стажу може бути зараховано до трьох років стажу роботи на керівних посадах.

Строк подання заяв – два місяці з дня опублікування оголошення на вебсайті, а саме: до 11 березня 2022 року.

Особи, які бажають узяти участь у конкурсі, подають такі документи:
1) заяву про участь у конкурсі на ім’я ректора комунального закладу вищої освіти «Хортицька національна навчально-реабалітаційна академія» Запорізької обласної ради, в якій зазначається про застосування або незастосування до претендента обмежень, встановлених частиною четвертою статті 42 Закону України «Про фахову передвищу освіту». Також в заяві, претендент зазначає, що він не є членом наглядової ради педагогічного фахового коледжу комунального закладу вищої освіти «Хортицька національна навчально-реабалітаційна академія» Запорізької обласної ради або наглядової ради комунального закладу вищої освіти «Хортицька національна навчально-реабалітаційна академія» Запорізької обласної ради;
2) особовий листок з обліку кадрів з фотографією розміром 3 × 4 сантиметри;
3) автобіографію та резюме;
4) копії документів про вищу освіту;
5) довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду, яка видається відповідно до Порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 р. № 1465;
6) довідку про наявність або відсутність судимості;
7) витяг з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення;
8) копію паспорта громадянина України, засвідчену претендентом;
9) копію трудової книжки та/або інші документи, які підтверджують стаж роботи;
10) письмову згоду на збір та обробку персональних даних;
11) копію документа, що підтверджує вільне володіння державною мовою;
12) засвідчену копію довідки про результати перевірки, видану органом, в якому така перевірка проводилася, або письмову заяву на ім’я ректора комунального закладу вищої освіти «Хортицька національна навчально-реабалітаційна академія» Запорізької обласної ради або особи, яка її замінює, в якій повідомляється, що до претендента не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», за формою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. № 563 «Деякі питання реалізації Закону України «Про очищення влади», та згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно претендента відповідно до зазначеного Закону;
13) проєкт стратегії розвитку педагогічного фахового коледжу комунального закладу вищої освіти «Хортицька національна навчально-реабалітаційна академія» Запорізької обласної ради;
14) мотиваційний лист, складений у довільній формі.
Копії документів, які подаються претендентом (крім копії паспорта), можуть бути засвідчені за місцем роботи претендента, засновником або нотаріально.

Документи надсилаються за адресою: 69017, м.Запоріжжя, вул. Наукового містечка, 59, комунальний заклад вищої освіти «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради.


Дата проведення рейтингового голосування: інформація про дату, час і місце проведення рейтингового голосування підлягає оприлюдненню виборчою комісією не пізніше ніж за сім календарних днів до дати його проведення з використанням інформаційних ресурсів (вебсайту) педагогічного фахового коледжу комунального закладу вищої освіти «Хортицька національна навчально-реабалітаційна академія» Запорізької обласної ради.

Коментарі відсутні

Добавить комментарий

Your email address will not be published.