Enter your keyword

Останні новини

Комплекс необхідних документів/рекомендації для студентів  3-Є сп.013 Початкова освіта під час карантину

Комплекс необхідних документів/рекомендації для студентів 3-Є сп.013 Початкова освіта під час карантину

Переддипломна практика – є комплексним по суті й змісту діяльності студента завершальним етапом практичної підготовки майбутнього вчителя й проводиться на випускному курсі у відповідності з навчальним планом.

До неї допускаються студенти, які успішно виконали всі попереднї види педагогічної практики.

Метою переддипломної педагогічної практики є оволодіння студентами уміннями, навичками самостійної навчальновиховної роботи в початкових класах, а також визначення рівня їх готовності до професійно-педагогічної діяльності.

Обов’язки студентів під час переддипломної педагогічної практики в умовах карантину.

1.  Кожен студент закріплений за школою і класом на робочому місці вчителя початкових класів шість тижнів ( попередньо) і виконує весь об’єм роботи, передбачений програмою переддипломної педагогічної практики.

3. Практикант зв’язується зі своїм учителем, дізнається  розклад уроків у своєму класі, переписує календарне планування на період практики і щодня працює дистанційно згідно з планом вчителя початкових класів.

4. Перші  три дні практики відводяться на спостереження уроків з усіх предметів у своєму класі (1,2,3,4). Методити практики розмістять  на  сайті відеоуроки всіх предметів початкових класів, можна використати уроки ваших учителів, скористатися інтернетом.

5.У ході практики студент веде педагогічний щоденник, в якому складає плани-конспекти уроків і занять (такий, як ви вели на практиці пробних уроків, можна в електронному вигляді).  За  кожний тиждень ви розробляєте конспекти згідно з розкладом з таких предметів : українська мова і літературне читання, російська мова і літературне читання (якщо вивчається у школі), математика, образотворче мистецтво, трудове навчання, основи здоров’я, фізична культура (2 уроки на тиждень), інформатика, предмета «Я досліджую світ» (Природознавство 3-4 кл.), «Я у світі» 3-4 кл. і погоджуєте їх з методистами практики.

6. Встановлюйте zoom і  до готуємося проведення відеоконференції.

7. За необхідності звертайтесь до завідувча НВП: 0687330561, ел. адреса:olgazhk123@gmail.com

Рекомендації для студентів на час практики:

НАКАЗ Про забезпечення організації переддипломної практики студентів 3-Г сп. 012 Дошкільна освіта, 3-Є сп 013 Початкова освіта на період карантину

Завдання переддипломної педагогічної практики:

 оволодіти уміннями й навиками навчально-виховної діяльності вчителя, вихователя, організатора дитячого колективу в умовах міської чи сільської школи;

 ознайомитись з умовами діяльності школи, педагогічним колективом, матеріальним забезпеченням навчально-виховного процесу; з системою планування навчально-виховного процесу школи, вчителів початкових класів

 (особових справ,  медичних карток, класних журналів, щоденників);

 ознайомитись з роботою методичних об’єднань вчителів початкових класів, класних керівників, предметних комісій, педагогічної ради;

 формувати навички практичного застосування різних методів науково-педагогічного дослідження: спостереження за навчально-виховною діяльністю вчителя класу, вивчення шкільної документації, аналіз результатів навчально-пізнавальної діяльності учнів тощо;

 удосконалювати навички організації та проведення різних типів уроків у початковій школі;

 розвивати уміння застосовувати різні методи, прийоми, способи включення молодших школярів в активну навчально-пізнавальну діяльність;

 формувати досвід застосування в педагогічній діяльності елементів  сучасних освітньо-виховних технологій: диференційоване навчання, інтерактивне навчання, проектна технологія, формування критичного мислення, тощо;

 узагальнювати знання студентів про критерії оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів, формування навичок діагностики та вимірювання рівня знань, умінь і навичок молодших школярів.

Зміст переддипломної педагогічної практики

Переддипломна практика проводиться на 3 курсі у шостому семестрі й триває  6 тижнів.

Під час практики випускники коледжу, як правило, розподіляються по різних типах міських і сільських шкіл області з врахуванням майбутньої роботи.

За період переддипломної практики кожен студент повинен підготувати і провести 120-130 уроків (в залежності від класу)

У процесі практики закріплюються і розвиваються наступні професійні вміння:

• розробляти поурочні й тематичні плани навчальних занять, планувати позакласну роботу на період практики;

• самостійно готувати й проводити уроки, добиватись глибокого засвоєння учнями навчального матеріалу, формувати в них науковий світогляд, логічне мислення, культуру усної йписемної мови, інтерес до предмету;

 • проводити додаткові заняття з школярами, виготовляти наочні посібники та дидактичний матеріал; проводити різнобічну позакласну й позашкільну виховну роботу;

• проводити профорієнтаційну роботу з учнями; встановлювати педагогічно доцільні взаємовідносини з дітьми, їх батьками, вчителями;

• вести шкільну документацію (класний журнал, щоденники учнів), перевіряти зошити; проводити індивідуальну роботу з батьками, батьківським комітетом, виступати на класних батьківських зборах по одній із проблем сімейного виховання;

• оволодіти методами й формами організації виховної роботи з дітьми й підлітками за місцем проживання; проводити практичну частину з метою збору матеріалу та використання його при підготовці до курсової роботи; вміти використати кращий досвід вчителів у роботі за період практики.

Під час безперервної педагогічної практики студент має можливість реалізувати такі форми методичної роботи:

• опрацювання психолого-педагогічної літератури;

• вивчення досвіду роботи кращих вчителів школи;

• добір психолого-педагогічної та методичної літератури певної тематики;

• створення мультимедійних презентацій до засідання методичного об’єднання вчителів початкових класів;

• підготовка виставкого матеріалу до педагогічної ради;

• виступ з повідомленням на засіданні методичного об’єднання вчителів початкових класів.

Коментарі відсутні

Добавить комментарий

Your email address will not be published.