Enter your keyword

Останні новини

27 січня відбулося засідання науково-методичної ради коледжу.

27 січня відбулося засідання науково-методичної ради коледжу.

Порядок денний

1.Обговорення навчально-методичної розробки «Формування комунікативних компетентностей у майбутніх вчителів дошкільної освіти» викладача дошкільних дисциплін Зінченко О. А.

2. Особливості компетентнісно орієнтованого навчання та організаційно-педагогічні умови його ефективності.

3. У світі  сучасної освіти (про віртуозів сучасної методики).

4.Обговорення навчальних програм з дисциплін.

5.Обговорення структури робочої  навчальної програми.

Проект рішення

З першого питання ухвалили

1.Схвалити навчально-методичну розробку  «Формування комунікативних компетентностей у майбутніх вчителів дошкільної освіти» викладача дошкільних дисциплін Зінченко О. А.

2.Рекомендувати навчально-методичну розробку  «Формування комунікативних компетентностей у майбутніх вчителів дошкільної освіти»  для використання у навчальній діяльності викладачам дошкільних дисциплін.

3.Розмістити навчально-методичну розробку  «Формування комунікативних компетентностей у майбутніх вчителів дошкільної освіти»»  на навчально-методичній сторінці сайту  коледжу.

Відп. Завідувач навчально-методичного кабінету.

 З другого питання ухвалили

1.Інформацію з питання «Особливості компетентнісно орієнтованого навчання та організаційно-педагогічні умови його ефективності» взяти до уваги.

2. Обговорити шляхи  вдосконалення методик  та організаційно-педагогічних умов здійснення компетентнісно орієнтованого навчання на засіданні циклових комісій.

Відп. Голови ЦК, викладачі

3. Викладачам підвищувати  рівень професійної майстерності  з питання організації компетентнісно орієнтованого навчання.

Відп. Завідувач навчально-методичного кабінету, голови ЦК, викладачі.

4.Адміністрації коледжу в системі вивчати ефективність та результативність освітнього процесу у навчальному закладі. 

Відп. Заступник директора з  навчальної роботи, завідувачі відділеннями, голови ЦК.

З третього питання ухвалили

  1. Інформацію взяти до відома.
  2. Інформацію обговорити на засіданні циклових комісій та використовувати в організації освітнього процесу.
  3. Продовжувати ознайомлення   та використання  у навчальному процесі перспективний досвід освітян області, регіону та України.

З четвертого питання ухвалили

1. Схвалити  навчальні програми з дисциплін та надати директору коледжу для затвердження.

З п’ятого питання ухвалили

1. Схвалити  структуру робочої навчальної  програми з дисциплін та використовувати її для планування навчального процесу.

Коментарі відсутні

Добавить комментарий

Your email address will not be published.