Enter your keyword

ПРО НАС

ВІДОМОСТІ ПРО ІСТОРІЮ СТАНОВЛЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

КРОК 1

Комунальний заклад вищої освіти «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради є закладом вищої освіти, що провадить інноваційну освітню діяльність, пов’язану з наданням вищої освіти за кількома галузями знань, проводить фундаментальні та прикладні наукові дослідження, є провідним науковим і методичним осередком, має розвинуту інфраструктуру навчальних, наукових і науково-виробничих підрозділів, сприяє поширенню наукових знань та проводить культурно-просвітницьку діяльність.
Навчальний заклад було засновано у 1995 році на виконання завдань Національної програми «Діти України» на базі Запорізької санаторної школи-інтернату для дітей із захворюваннями серцево-судинної системи в ході Всеукраїнського соціально-педагогічного експерименту за проблемою «Комплексна медична, психологічна, педагогічна реабілітація вихованців шкіл-інтернатів» (рішення Запорізької міської ради народних депутатів від 28.12.1995 № 586/4).

педучилище-№1

РОЗВИТОК НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

ВІД УЧИЛИЩА ДО КОЛЕДЖУ...

1890-1912

А на фото - ще 50-60-ті роки минулого століття. Той час, коли в будівлі працювало педучилище. Роман Акбашев також повідав, що будівля була побудована менонітів в 1912 році для підготовки педагогів. Воно було учительській семінарією, пізніше стало педтехнікумів, потім педучилища і вже тільки після цього стало школою.

1912-1945

Будівля Меннонітської школи для дівчат (1895р.) Хортиця, Розенталь. У ній було 7 вчителів і до 30 учнів. Пізніше Запорізьке педучилище №1.

2010-2019

Педагогічний коледж вищого навчального закладу «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» відповідно до вимог Закону України «Про вищу освіту» з 2020 року готувати фахівців лише у системі фахової передвищої або професійно-технічної освіти. Розширює діяльність завдяки збільшенню навантаження за рахунок наявних ліцензій академії та ліцензування спеціальностей рівня молодшого бакалавра, враховуючи наявний науково-педагогічний потенціал академії.

КОЛЕДЖ СЬОГОДНІ

має досить впевнену репутацію серед вищих навчальних закладів, високопрофесійний колектив який скаладається:

85 %

викладачі вищої і першої кваліфікаційних категорій

48

педагогічне звання ``викладач-методист``

37

мають педагогічне звання ``старший викладач``

2

кандидатів педагогічних наук